AktivitetsCenter

Målet med kommunens sysselsättning är att bryta isolering, erbjuda en social mötesplats för gemenskap och erbjuda möjligheter att träna upp arbetsfunktioner.

Till vilka vänder sig AktivitetsCenter?

AktivitetsCenter vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning som har kontakt med psykiatrin i öppenvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänst.

— Syftet är att genom social träning, meningsfull sysselsättning och/eller arbete samt andra riktade insatser, stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt och meningsfullt liv, samt delta i samhällets gemenskap och kunna leva som andra.

— Sysselsättning kan också vara rehabiliterande och bidra till den personliga utvecklingen samt på kortare eller längre sikt utveckla den enskildes möjlighet till arbete.

Sysselsättningen är frivillig. Det behövs inte något biståndsbeslut för att delta.

Verksamheter inom AktivitetsCenter

Snicken

 • Arbete i trä
 • Montering
 • Renoveringar
 • Transporter
 • Beställningsjobb

Fiket

 • Smörgåsar
 • Bakning
 • Beställningar
 • Leveranser

Filialen/Depån

 • Paketering
 • Cykeldepån
 • Montering
 • Bilvård
 • Beställningsjobb

Grön verksamhet

 • Växthuset på Marknadsgatan 21
 • Lindbloms trädgård

Träffpunkten

 • Social samvaro
 • Träffpunkt
 • Köksverksamhet
 • Bakning
 • Fysisk aktivitet/Gym