Publicerad: 2018-04-09

Ulrika Davidsson ger stöd och råd om demens

Ulrika Davidsson är kommunens nya demenssjuksköterska. Hon ger stöd och råd till patienter och anhöriga, samt handleder och utbildar omvårdnadspersonal om demenssjukdom.

Vad är demens?

Demens är en diagnos för en rad symptom som kan bero på olika sjukdomar och skador på hjärnan. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och utgör ca 60-70 procent av alla fall. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som är drabbade. Vanligtvis får personen försämrat minne, svårigheter med språket och svårt att genomföra vardagliga sysslor. Symptomen leder till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga.

Stöd till patienter och anhöriga

Demenssjuksköterskan kan ge stöd, råd och information till dig som vill veta mer om demenssjukdom. Stödet är kostnadsfritt och demenssjuksköterskan har tystnadsplikt.
– Kommunen erbjuder stöd till patienter, anhöriga och närstående både i det egna hemmet och på äldreboende. Vi kommer även starta anhöriggrupper i höst, där man får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation, berättar Ulrika Davidsson.

Utbilda omvårdnadspersonal

En del av arbetet består av att handleda och utbilda kommunens omvårdnadspersonal.
– Personalen kan vända sig till mig om de har frågor om demens eller vill ha stöd och råd i något särskilt ärende, säger Ulrika Davidsson.

Kontakt

Kontakta gärna demenssjuksköterskan men boka tid för besök.

Ulrika Davidsson, demenssjuksköterska
0515-88 66 16 (telefontid fredagar kl. 7-16 ojämn vecka, kl. 7-13.15 jämn vecka)
ulrika.davidsson@falkoping.se
Besöksadress: Petter Ryttnings väg 3