Publicerad: 2016-12-01

Ungdomars drogvanor har minskat!

Enkäten för 2016 visar att andelen ungdomar som använder alkohol har minskat de senaste åren och har aldrig varit så låg som i år. Även antalet rökare har minskat och användningen av narkotika ligger på ungefär samma nivå som tidigare. De flesta elever trivs både hemma och i skolan. Få ungdomar skolkar och bara en liten andel har blivit mobbade.

Bra resultat för Falköping

Eleverna i årskurs 9 och gymnasiet år 2 har deltagit i enkäten och svarat på frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Dessutom har det ställts frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj.
– Trots bra siffror finns det ändå anledning till en viss oro för den andelen ungdomar som svarat att de inte trivs, använder alkohol, narkotika och tobak och som har föräldrar som de tycker skulle dricka mindre eller sluta dricka alkohol, säger Bengt Nilsson, kommunens drogförebyggande samordnare.

23 000 ungdomar har svarat

Undersökningen om drogvanor har genomförts av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) varje år sedan 1971. I Falköping genomförs den vart tredje år. Sedan 2013 görs den i hela Västra Götalands län samtidigt. Enkäten 2016 har besvarats av drygt 23 000 i Västra Götalandsregionen och nästan 500 Falköpingselever.

Folder som sammanfattar svaren i enkätenPDF

Diagram som visar frågor och svar i enkätenPDF

 

Kontaktperson

Bengt Nilsson, drogförebyggande samordnare
bengt.nilsson@falkoping.se
0515-88 52 65, 0705-19 31 19