Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2016-12-13

Gott betyg till personalen i äldreomsorgen!

Äldre par

Hela 96 % är nöjda med den hjälp de får från hemtjänsten i Falköping. Även äldreboende visar ett bra resultat. Det framgår i Socialstyrelsens undersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen". Allra högst betyg får personalens bemötande.

Alla äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende har fått möjlighet att svara på undersökningen som genomfördes för fjärde året i rad. Falköping har i jämförelse med resten av länet och riket som helhet haft goda resultat alla dessa år.

Möjlighet att påverka genom brukarråd

Marie Gustafson, avdelningschef för äldreboende, känner stolthet över resultaten och konstaterar att de äldre är särskilt positiva till bemötande, trygghet och förtroende för personalen - områden som är viktiga för ett gott liv. Samtidigt besväras många äldre till och från av ensamhet, ängslan och oro. Delvis kan det ha orsaker som äldreomsorgen inte helt kan påverka, till exempel sorg och sjukdom.

- Det vi ska försöka göra är att vardagen blir så innehållsrik som möjligt utifrån varje persons behov och önskemål och de resurser vi har, säger Marie Gustafson. Brukarråd kommer att startas upp på alla äldreboenden, vilket ökar möjligheten för de som bor där att påverka till exempel mat och aktiviteter.

Nöjda med hemtjänsten

När det gäller hemtjänsten innehåller helhetsresultatet svaren från både de som har kommunal hemtjänst och de som valt ett privat hemtjänstalternativ.
- Det är positivt att se att brukarna är väldigt nöjda med hemtjänsten i Falköping oavsett vilken utförare de valt, säger Ulf Johansson, avdelningschef för hemtjänsten.

- De jag träffar ska känna sig trygga i min närvaro, säger Emelie som är undersköterska.
Se henne berätta mer om sitt arbete i den kommunala hemtjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat av samtliga frågor i undersökningen

ÄldreboendePDF

HemtjänstPDF