Publicerad: 2016-10-20

Gemensam räddningstjänst för fyra kommuner

Kommunstyrelseordförandena i de fyra olika kommunerna! Fredrik Nordström, Skara, Åsa Karlsson, Götene, Anna-Karin Skatt, Tidaholm, och Conny Johansson, Falköping.

Inom kort kommer dem politiska besluten om en sammanslagning mellan räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene att fattas. Tanken är att de bildar en gemensam organisation och räddningsnämnd för att öka säkerheten för medborgarna.

Den nya räddningstjänsten kommer bli effektivare och erbjuda ett bättre skydd för medborgarna, säger Conny Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i värdkommunen Falköping.

Det bor cirka 85 000 invånare i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene kommuner och sammanslagningen görs för att öka tryggheten i området. Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) placerad i Falköping, börjar gälla från årsskiftet.

Ökat samhällsskydd

De gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av idag. Andra positiva effekter är att de cirka 160 medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt.

Namnändring

Den nya organisationen ändrar namn. Namnbytet ska spegla det bredare uppdrag som nämnden får, där ”Samhällsskydd, mellersta skaraborg” blir det samlande begreppet. Verksamheten breddas från traditionell räddningstjänst till att ge service till de kommunala verksamheterna och medborgarna dygnet runt, alla dagar om året. Där ingår även skydds- och säkerhetsfrågor.

Den nya gemensamma organisation blir slagkraftigare och förbättrar vår insatsförmåga i de olika kommundelarna, säger Stefan Swensson som är chef för Räddniningstjänsten Falköping-Tidaholm.