Våld i nära relation

Varje år drabbas många människor av brott där förövaren är en anhörig eller bekant. Våld i nära relationer kan förekomma mellan par i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt mellan syskon eller andra släktingar.

Den vanligaste typen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna. Kvinnan kan vara utsatt av en nuvarande eller före detta pojkvän, make eller sambo. Våldet drabbar i högsta grad även de barn som finns i familjen.

Socialnämnden i Falköping har antagit en handlingsplan för att arbete med dem som drabbats av våldet. Du kan läsa den via länken här nedan.

Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att själv ta sig ur. I Falköpings kommun finns många som på olika sätt kan ge dig stöd och hjälp.