Missbruk

Om du eller någon i din närhet har problem med alkohol eller andra beroendeframkallande medel kan du kontakta oss på socialtjänsten.

Vi vänder oss huvudsakligen till dig med en alkohol- och drogproblematik, men även till dig med andra sociala problem t.ex. våld i nära relationer.

I Falköping arbetar vi först och främst med behandling på hemmaplan och vi har olika stöd- och behandlingsinsatser att erbjuda.

Din första kontakt med oss är möte med en erfaren socialsekreterare för en första bedömning av dina behov och önskemål. Vid fortsatt behov av stöd eller insatser från socialtjänsten slussas du vidare för en utredning enligt SoL (socialtjänstlagen).

Utredningen utmynnar i förslag på lämpliga insatser utifrån dina behov. Vi handlägger även ärenden med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i särskilda fall). 

Du är välkommen att kontakta mottagningssektionen för råd och stöd via receptionen.