• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Missbruk och våld

Har alkohol eller droger blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig? Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att själv ta sig ur.

Här kan du få stöd och rådgivning.