Värdighetsgarantier inom hemtjänst

Du som behöver stöd och hjälp i hemmet, kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten ska underlätta vardagen för dig och göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Ansökan gör du hos biståndsavdelningen som du når via kommunens växel 0515-88 50 00.

Värdighetsgarantier             

I Falköping har vi värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Dessa ska göra det tydligare för dig att veta vad du kan förvänta dig i kontakten med oss och ge dig ökade möjligheter till inflytande.

Det är viktigt för oss att du upplever ett respektfullt och kunnigt bemötande i dina kontakter med oss. Vi vill att varje möte med oss ska kännetecknas av trygghet och att du upplever att du har stor möjlighet att påverka hur din hemtjänst ska utföras.

Värdighetsgarantierna gäller både kommunal och privat uförd hemtjänst.

Anhöriga

Vi ser dina anhöriga/närstående som viktiga att samarbeta med. Om du vill, ger vi dem möjlighet att delta i planeringen av din hemtjänst. Dina anhöriga/närstående blir även erbjudna enskilda möten eller planerade träffar med andra anhöriga i samma situation.

Värdighetsgarantier inom hemtjänst

Ansökan

Vi lovar att: När du ansökt om hemtjänst får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.

Delaktighet och sjävbestämmande

Vi lovar att: Du får påverka hur och när din hemtjänst ska utföras. Vi följer upp din hemtjänst minst en gång per år eller vid behov.

Kontaktperson

En kontaktperson är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för din hemtjänst.
       
Vi lovar att: Du får en kontaktperson senast den dag hjälpinsatsen påbörjas. Om du inte är nöjd med din kontaktperson får du byta.

Kommunal hälso-och sjukvård

Kommunal hälso-och sjukvård kan du få efter en gemensam vårdplanering med kommun och vårdcentral eller sjukhus.

Vi lovar att: Du som har fått kommunal hälso-och sjukvård får en personlig sjuksköterska, så kallad patientansvarig sjuksköterska. Vid behov av rehabilitering ska åtgärd vara påbörjad av arbetsterapeut/sjukgymnast inom 2 dagar om behovet är akut.

Information

Vi lovar att: Du får information i förväg om någon annan, än för dig känd personal, kommer hem till dig Personalen bär väl synlig legitimation.

Avlastning/korttidsvistelse

Ansökan om avlastning och korttidsvistelse gör du hos biståndsavdelningen.

Avlastning innebär att en närstående, som vårdar dig hemma och behöver en period av vila eller ledighet, kan få hjälp med avlastning.
    
Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt kan få komma till en korttidsplats, om du till exempel är i behov av träning eller återhämtning.
            
Vi lovar att: Avlastning och/eller korttidsvistelse vid akut behov ska erbjudas snarast och senast dagen efter ansökan.

Dagverksamhet

Vi lovar att: Du får möjlighet att påverka utbudet av aktiviteter. Du erbjuds gymnastik varje gång du kommer till dagverksamheten. Du får behålla din dagverksamhet om du blir beviljad växelvård.