Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg
Socialtjänst
Telefon 0515-88 53 20

Telefontid
Mån-tors 7.30-12, 13-16.15
Fre 7.30-12
ifo@falkoping.se

Besökstider
Mån-tors 9-12, 13-15
Fre 9-12

Besöksadress
Odengatan 22
521 81 Falköping