Biståndsenhet

Ansökan/Biståndsenheten  
Telefontid mån-fre kl. 8-9.30  
0515-88 50 00 växel

Handläggare för respektive område
klicka härPDF

E-post
bistand@falkoping.se

Besöksadress  
Petter Ryttningsväg 3  
521 42 Falköping