Tolk

Alla har rätt till omsorg och hjälp som de kan förstå. Den som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera via tolk. Om du behöver tolk i kontakten med oss meddela detta när du till exempel bokar tid hos någon i Falköpings kommun så ordnar vi tolk till besöket.

Falköpings kommun anlitar tolkar genom Tolkförmedlingen i Mariestad. Tolkarna är utbildade, opartiska och neutrala vid tolkningar. De har också tystnadsplikt enligt sekresslagen.