Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp under alla tider på dygnet med larmet som du bär runt halsen eller armen.

Ansökan

Ansökan om trygghetslarm kan ske på följande sätt:

  • Genom kontakt med biståndshandläggare på biståndsenheten.
  • Genom förenklad ansökan som gäller för dig som är folkbokförd i Falköpings kommun, är 70 år och äldre, har svårt att på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder klara dig i hemmet.

Beslut

Beslut om trygghetslarm enligt socialtjänstlagen fattas av din biståndshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Avgift

Avgift för trygghetslarm betalas enligt fastställd taxa.