Tanaad hemtjänst, kooperativa multitjänster

KLEF-Kooperativa Lots Ekonomisk Förening har från och med februari 2016 bytt namn till Tanaad/TKMT hemtjänst. Tanaad/TKMT hemtjänst ska vara personligt utformad och präglas av omtanke. Du som kund ska uppleva att vår omsorg står för tillförlitlighet, omtanke och kulturkompetens. Våra anställda talar ditt språk.

Dina behov och önskemål ska alltid stå i centrum. Vår vision är: Vår omsorg ger dig kvalitet i vardagen.

Våra grundläggande värderingar är omtanke, ta vara på allas resurser, trygghet via kontinuitet.

Vi känner ett personligt engagemang och ansvar för att förmedla hög kvalitet, gott bemötande samt en väl fungerande vård och omsorg.

Företaget

TKMT är en privatägd ekonomisk förening med uppdragsgivare med verksamheteter huvudsakligen inom den offentliga sektorn.

Företaget grundades 2013 i Falköping av ALI Mudeey, Saed Abdullahi och Haboon Ahmed.

Kompetens

För oss på TKMT är en personlig kontakt med våra kunder viktig. Vi har verksamhetsansvarig och arbetsledare som kontinuerligt följer upp arbetet. Arbetstiderna är flexibla och anpassas efter kundernas önskemål och behov.

Tjänster

Tanaads hemtjänst utför följande av kommunen beviljade hemtjänstinsatser.

  • Service, t.ex. städning, tvätt och inköp utförs som regel dagtid mellan kl. 08.00-17.00.
  • Omvårdnad, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, samt avlösning för anhöriga mellan kl. 07.00-22.00. 

Tilläggstjänster

TKMT erbjuder olika tilläggstjänster och hushållsnära tjänster efter kundernas önskemål. Det kan handla om allt från städ och tvätt till promenadsällskap och fotvård. 

Geografiskt verksamhetsområde

TKMT utför hemtjänst inom hela Falköpings kommun.