KAMIA Ekonomisk Förening

KAMIA är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, med en demokratisk grundsyn. Vårt mål är att arbeta integrations-främjande och vi ser alla människors lika värde, oberoende av kön, religion, etnicitet, kultur, ålder eller utbildningsbakgrund.

KAMIA lägger stor vikt på ett gott bemötande, trygghet och kvalitet. Vi sätter alltid våra kunders behov främst.

KAMIA har stor bredd i kultur- och språkkunskaper. Vi erbjuder våra tjänster på flera språk såsom svenska, arabiska och somaliska.

Vår målsättning är att göra ett jobb som vi kan vara stolta över, vi vill ha nöjda kunder.

Tjänster

KAMIA utför av kommunen beviljade hemtjänstinsatser.

 • Service, t.ex. städning, tvätt och inköp
 • Matdistribution
 • Ledsagning
 • Personlig omvårdnad
 • Delegerade hälso- och sjuk-vårdsinsatser
 • Avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

 • Fönsterputsning
 • Matlagning och bakning
 • Trädgårdshjälp
 • Promenader
 • Högläsning
 • Annat efter kundens önskemål.

Geografiskt verksamhetsområde

KAMIA utför hemtjänst inom hela Falköpings stad.