Falköpings kommuns hemtjänst

Illustration med en kvinna på cykel, en man i en bil från hemtjänsten och en undersköterska som går på promenad med en äldre man som har rullator

Kommunens hemtjänst har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i hemmet. Vi utför hemtjänst och hemsjukvård med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Personal och kompetens

När vi kommer till dig möter du en engagerad och ansvarstagande personal med, lång erfarenhet och hög kompetens. Minst 95 procent av personalen har omvårdnadsutbildning. All personal deltar kontinuerligt i fortbildning.

Det är viktigt att du känner dig trygg med oss. Därför meddelar vi i förväg om någon annan än ordinarie personal kommer. All personal har legitimation.

Samverkan och planering

Vårt samarbete med andra aktörer så som biståndshandläggare, anhörigsamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är väl inarbetat.

Vi garanterar att du får en kontaktperson senast inom 14 dagar efter att hemtjänstinsatsen börjar. Kontaktpersonen är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för din hemtjänst.

Utvecklingsarbete och övrigt

Vi arbetar aktivt med hemtjänstens värdighetsgarantier. Det innebär bland annat att vi strävar efter att begränsa antalet personer som ska utföra hemtjänstinsatser i ditt hem, det vill säga du ska möta samma personal i så stor utsträckning som möjligt.

Sedan lång tid tillbaka genomförs brukarundersökningar. Resultaten är genomgående goda, med högt betyg i bemötande och god omvårdnad. Vi tar gärna emot dina synpunkter som hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Läs mer om detta på vår webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta enhetschefen i det hemtjänstområde där du bor.