Falköpings kommuns hemtjänst

Kommunens hemtjänst har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i hemmet. Vi utför hemtjänst och hemsjukvård dygnet runt, årets alla dagar, i hela kommunen. Du får en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Falköpings kommuns hemtjänst är uppdelad i tre områden:

Hemtjänstområde 1

Floby, Kinnarp, Åsarp, Vartofta och Stenstorp
Enhetschef Katarina Onegård, 0515-88 51 35

Hemtjänstområde 2

Bergsliden 2, Fredriksberg, Bestorp, Ranliden, Mösseberg, Gudhem, Torbjörntorp
Enhetschef Lina Gustavsson, 0515-88 62 25

Hemtjänstområde 3

Ranten, Dotorp, Centrum 11, Centrum 23
Enhetschef Rosemari Andersson, 0515-88 57 09

Personal och kompetens

När vi kommer till dig möter du en engagerad och ansvarstagande personal med, lång erfarenhet och hög kompetens. Minst 95 procent av personalen har omvårdnadsutbildning. All personal deltar kontinuerligt i fortbildning.

Det är viktigt att du känner dig trygg med oss. Därför meddelar vi i förväg om någon annan, än ordinarie personal, kommer. All personal har legitimation.

Tjänster

Vi erbjuder följande hemtjänstinsatser:

  • Service, t.ex. städning, tvättning och inköp
  • Personlig omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av leg. sjuksköterska
  • Avlösning för anhöriga

Samverkan och planering

Vårt samarbete med andra aktörer är väl inarbetat. Till exempel biståndshandläggare, anhörigsamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och andra verksamheter för äldre i kommunal regi.

Vi garanterar att du får en kontaktperson samma dag som hemtjänstinsatsen börjar. Kontaktpersonen är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för din hemtjänst. Du får också ett besök i hemmet av din kontaktperson tillsammans med enhetschefen. Tillsammans med dig gör vi en plan för hur dina behov kan tillgodoses på bästa sätt. Vid hembesöket kan även anhöriga/närstående deltaga.

Utvecklingsarbete och övrigt

Vi arbetar aktivt med hemtjänstens värdighetsgarantier. Det innebär bland annat att vi strävar efter att begränsa antalet personer som ska utföra hemtjänstinsatser i ditt hem, dvs. du ska möta samma personal i så stor utsträckning som möjligt.

Sedan lång tid tillbaka genomförs brukarundersökningar. Resultaten är genomgående goda, med högt betyg i bemötande och god omvårdnad. Vi tar gärna emot dina synpunkter som hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Läs mer om detta på vår webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta enhetschefen i det hemtjänstområde där du bor. Se telefonnummer och område ovan.