Falans hemtjänster AB

Vår idé om en bra hemtjänst

Vi tror att den viktigaste förutsättningen för en bra hemtjänst är att du känner dem som kommer och hjälper dig. Hos oss är det din kontaktperson som utför de viktigaste insatserna, som att hjälpa dig med dusch, handel och städning. Du ska inte behöva förklara för tio olika personer vilket pålägg du vill ha eller vad som är viktigast när man städar. Det är också mycket roligare och lättare för oss som jobbar när vi lärt oss hur du vill ha det, vet vilka dina anhöriga är och de vet vem vi är. Många utförare har den här ambitionen, men vi på Falans hemtjänster håller vårt löfte genom att ha små personalgrupper.

Tjänster

Vi utför samma tjänster som du kan få av kommunens hemtjänst:

  • Service, t ex städning, tvätt och inköp
  • Matdistribution
  • Ledsagning
  • Personlig omvårdnad
  • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Avlösning för anhöriga

Dessutom erbjuder vi tilläggstjänster, såsom extra städning, snöskottning, gräsklippning etc, med RUT-avdrag.

Kompetens

Vi vill att alla som jobbar hos oss ska ha en ordentlig vård- och omsorgsutbildning men vi ser också till att våra anställda lär sig städa ordentligt och kan sköta ett hem. Vi vidareutbildar också vår personal i t ex demenssjukdomar vid behov.

Geografiskt verksamhetsområde

Vi finns i hela Falköpings kommun och har sedan starten i början av 2013 fått kunder i alla kommundelar.

Företaget

Falans hemtjänster ägs och drivs av Anna-Karin Sjöqvist och hennes kusin Monica Ohlsson. Anna-Karin började för trettio år sen som hemsamarit i Falköping. Sedan dess har hon utbildat sig och varit verksamhetschef inom äldreomsorgen i Göteborg och på Gotland. 2006 startade hon Gotlands hemtjänster, som snabbt blev Gotlands populäraste. Nu är hon tillbaka i Falköping. Monica har trettio år som chef inom äldreomsorgen i Falköping bakom sig.