Falans hemtjänster AB

Vi tror att den viktigaste förutsättningen för en bra hemtjänst är att du känner dem som kommer och hjälper dig. Hos oss är det normalt bara din kontaktperson som utför de viktigaste insatserna, som att hjälpa dig med dusch, handel och städning.

En äldre kvinna sitter och pratar med en yngre kvinna,

Du ska inte behöva förklara för tio olika personer vilket pålägg du vill ha eller vad som är viktigast när man städar. Det är också mycket roligare och lättare för oss som jobbar när vi lärt oss hur du vill ha det, vet vilka dina anhöriga är och de vet vem vi är.

Kompetens

Vi vill att alla som jobbar hos oss ska ha en vård- och omsorgsutbildning men vi ser också till att våra anställda lär sig städa ordentligt och kan sköta ett hem. Vi vidareutbildar också vår personal i t.ex. demens vid behov.

Kvalitet

Små utförargrupper med ansvar för ett begränsat antal kunder ger få personer i ditt hem. Vi följer också upp varje månad, så att det inte blir för många.