Hjälp i hemmet, hemtjänst

Den som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemtjänst. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Eget val av utförare i hemtjänsten

Du som är beviljad hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen.

Läs mer om Eget val inom hemtjänsten för brukareöppnas i nytt fönster

Information till utförare

Du som driver ett företag eller planerar att starta ett företag kan ansöka hos kommunen om att bli alternativ/extern utförare av hemtjänst enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV.

Läs mer om Eget val inom hemtjänsten för utförareöppnas i nytt fönster

Vad kan du få hjälp med?

  • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig.
  • Serviceinsatser ex. hjälp med att handla, städa och tvätta.
  • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Ansökan om hemtjänst gör du hos biståndsenheten.     

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten eller så kan du läsa mer här.

Vad kostar hemtjänst?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.
Läs mer om avgifter.öppnas i nytt fönster

Värdighetsgarantier

I hemtjänsten finns det värdighetsgarantier för vissa insatser.