Rehabilitering för äldre och personer med funktionsnedsättning

Rehabenhetens verksamhet består av

  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik
  • Hjälpmedelsförråd  

Rehabiliteringsinsatserna kan bland annat göras i den enskildes hem, på äldreboende eller vid vistelse på korttidsboende.

Sjukgymnastik/arbetsterapi

Sjukgymnastikavdelning och arbetsterapiavdelning ansvarar för bedömning, behandling, träning och hjälpmedelsutprovning för personer med olika typer av funktionsnedsättning t.ex. efter stroke, frakturer, vid MS.

Hjälpmedelsförråd

Hjälpmedelsförrådet ansvarar för service, lagerhållning, reparation och underhåll av tekniska hjälpmedel.

Syn och hörsel

Frågor om hörapparat eller andra hörselhjälpmedel besvaras av Hörselverksamheten i Falköping 0515-87235 (telefontid mån-fre 9-10).

Frågor om synhjälpmedel t.ex. förstorning besvaras av Synverksamheten i Skövde 010-441 32 80 (telefontid mån-tors 8.00-9.30).

Frågor om belysningsanpassning besvaras av Synverksamheten (Patienten ansöker om BAB, synpedagog skriver intyg).