Hemsjukvård

Hemsjukvården i Falköpings kommun är väl utbyggd och bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.

För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en noggrann vårdplanering innan du blir inskriven som patient i kommunens hemsjukvård. Planeringen sker tillsammans med primärvård eller länssjukvård.
  
Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i den fortsatta vårdplaneringen. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.
  
När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral eller sjukhuset.

Vad kan du få hjälp med?

I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor som ansvarar för vården. De har olika specialiteter och kan delegera vissa arbetsuppgifter till annan omvårdnadspersonal.
     
Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.  

Hemsjukvården kan bland annat erbjuda

  • Sårbehandling
  • Smärtlindring
  • Injektioner
  • Hantering av läkemedel
  • Hjälpmedel för inkontinens
  • Rådgivning

Vi kan även erbjuda avancerad hemsjukvård. Det kan innebära att viss teknisk apparatur krävs i ditt hem. Denna vård sker alltid i nära samarbete med specialistvården på sjukhuset.

Samordnad individuell plan (SIP)

Har du många insatser, till exempel från både kommunen och primärvården  kan du få en samordnad individuell plan (SIP).länk till annan webbplats Fördelen med en SIP är bland annat att du

  • blir delaktig och får inflytande
  • får en sammanhållen vård och omsorg
  • får översikt över vem som gör vad                   

Vad kostar det?

Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad så länge du har behov av vården. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.
                           
Läs mer här om aktuella avgifter.