Överklagan

Är du inte nöjd med beslutet om bistånd kan du överklaga. Du kan t.ex. överklaga om du inte fått det bistånd du sökt eller fått mindre än du begärt, om du tycker avgiften är för hög eller om tidigare beviljat bistånd dragits in.

Med det skriftliga beslutet följer information om hur det går till att överklaga.

Överklagan måste ske senast tre veckor efter det att du fått beslutet och den ska skickas till biståndsavdelningen.

Om beslutet sedan inte ändras på det sätt som du begärt är kommunen skyldig att skicka överklagan vidare till Förvaltningsrätten i Jönköping.