Vill du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär att träffa en ungdom eller en vuxen en eller ett par gånger i veckan. Som kontaktperson blir du ett stöd och en medmänniska som underlättar ett självständigt liv i samhället. Du blir också en kompis som deltar i olika fritidsaktiviteter som att ta en fika, gå på bio eller träna.

Tanken med en kontaktperson är främst att tillgodose behovet av en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen finns till hands när anhörigkontakter saknas eller behöver kompletteras. Ditt uppdrag innebär inte något ekonomiskt ansvar. Du förväntas inte heller ge ett professionellt stöd.

Vem du hjälper

Ungdomar och vuxna i varierande åldrar med olika funktionshinder.

Ersättning

Uppdraget som kontaktperson bygger på ett frivilligt åtagande och ersätts med ett arvode och en omkostnadsdel.
                
Arvodet är skattepliktigt och deklareras som inkomst. Arvodet kan variera beroende på uppdragets omfattning. Det vanligaste är nivå 1 (dvs 6-12 timmar per månad) vilket ger ett arvode på 550 kr per månad.
                           
Omkostnadsdelen ska inkludera löpande utgifter för t.ex. telefon och resor samt kostnader för fika, bio eller dylikt. Vid nivå 1 är omkostnadsersättning minst 665 kr per månad.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till oss!

Ansök om att bli kontaktperson

Ansökan görs på hemsidan, se länk nedan.