Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Bild på dagcenter Freja

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. Verksamheten är till stor del individanpassad och har förändrats mycket under de senaste åren då det är vanligt att brukarna är på flera olika arbetsplatser under veckan.

Målsättning

Förhållningsätt
Inom daglig verksamhet skall alla bemöta varandra med hänsyn och respekt.

 • Vi stöttar och uppmuntrar varandra i vårt arbete.
 • Vi respekterar att vi är olika.
 • Vi ska vara ett föredöme på alla sätt.

Arbetssätt
Personal inom daglig verksamhet skall ha ett professionellt arbetssätt och ha en god kunskap om olika funktionshinder.

 • Vi ska skapa en trygg miljö för alla oavsett handikapp.
 • Vi ska föregå med gott exempel och vara goda vuxna.
 • Det ska vara kul att jobba inom daglig verksamhet.

Sysselsättning
Verksamheten skall sträva efter att bibehålla kunskap och vara utvecklande och stimulerande för den enskilde och erbjuda sysselsättning inom olika områden.

 • Verksamheten ska bygga på den enskildes behov och förutsättningar.
 • Vi ska ha ett brett utbud av verksamhet för att tillmötesgå olika behov.


Det finns följande former av daglig verksamhet i Falköping:

Dagcenter Freja

Dagcenter Freja är en basenhet där ett antal brukare har sin dagliga sysselsättning eller utgår därifrån, allt från ett par halvdagar upp till fem dagar per vecka. Det finns fem olika grupper på Dagcenter Freja:     

 • Legogruppen, brukarna arbetar med paketering/sorteringsarbete, vävning, tvätt, skogsluff, musik, bakkök, sinnesrum, massage och  stadspromenader m.m.
 • Blåklockan, innehållet under veckan påminner om Legopgruppens men skiljer sig då man jobbar med ett strukturerat arbetsätt enl. "teacch-modellen".
 • Assistentgruppen, här har brukarna med sig sina personliga assistenter till jobbet. Verksamheten är mer individuellt anpassad då de inte är beroende av att en gruppledaren finns med jämt. Verksamheten bygger på samma saker som i de andra grupperna.
 • Köket Freja, kokerskan i köket är anställd som kokerska/arbetsledare. Här får brukarna hjälpa till med diverse köksarbete. Maten som lagas serveras i matsalen och transporteras ut till Fridhems gruppbostad, Bruk för alla och annexet s:t olofsgatan.
 • Ute/servicegrupp, Verksamheten är inriktad på bl.a. pappersåtervinning, köra wellpapp från kök, skolor och äldreboende, fixa en del i Frejas trädgård, biltvätt och mattransporter.

Annan verksamhet på Dagcenter Freja är, färg och formcirkel, bad på Odenbadet, olika former av sinnesstimulering såsom vita rummet med vattensäng, Gröna rummet med tummelgrop, Svarta rummet och bubbelpool.

Daglig verksamhet utanför Dagcenter Freja

Daglig verksamhet Korallen

 • Sunt Liv Vänder sig till yngre personer som nyss slutat skolan och har eget boende. Vad innebär ett "Sunt liv"? Kost, motion, samhällsinformation, studiebesök mm.
 • Utåtriktad daglig verksamhet

Annexet St:Olofsgatan

Hantverksboden
Huvudsysselsättningen vävning, sömnad och legoarbeten De färdiga produkter som tillverkas där säljs i en butik som finns i samma lokaler.

Färg och bildkontoret
Verksamheten här har en skapande del med färg och form som huvudtema och en datadel där man jobbar med bildfabriken, skriver vår fritidstidning "På gången"och många andra skriv/bild-arbeten. Legoarbeten ingår även här i verksamheten.

Gyllensvans
Gyllensvans möbelfabrik ligger i Kättilstorp ca 2 mil utanför Falköping. Här har daglig verksamhet haft en grupp i ca 20 år. En arbetsledare anställd vid dagcenter är med och handleder varje dag. Arbetsuppgifterna är i huvudsak paketering till Billyhyllan.      

Bruk för alla
Här arbetar brukarna i den s.k. verkstaden där de paketerar åt olika firmor. Två personer anställda av BFA arbetar som arbetsledare för denna grupp. Övriga deltar i de olika processer som finns inom BFA verksamhet, ex. hunddagis, utegrupp, bohaget, framtidsbygget m.m.                          

Exempel på arbetsplatser där brukare har sin dagliga verksamhet

 • Haglunds, rullgardinsfabrik, paketering
 • Systembolaget i Jönköping,
 • Butiksarbete, test av affärsarbete
 • Vaktmästare i kommunen
 • Röda Korset, Kupan, klädsortering
 • Fridhem, djurskötsel och lantbruk
 • Sesam, daglig verksamhet inom socialpsykiatrin