Nyckeln - Öppenvårdsteam

Vilka är vi?

Nyckeln är ett öppenvårdsteam för målgruppen barn och ungdomar 0-18 år samt deras familjer. Teamet arbetar på uppdrag från både socialsekreterare på kommunens barn- och familjesektion och från föräldrar.

Arbetssätt

Teamet arbetar utifrån barns behov i centrum och med både praktiskt, pedagogiskt och psykosocialt förändringsarbete. I den vårdplan som upprättas finns tydligt formulerade mål samt regelbundna uppföljningar.

Personal

Personalen i teamet har olika bakgrund, erfarenheter och vidareutbildningar. Man använder sig av olika metoder beroende på hur hjälpbehovet ser ut.

Det här kan vi bl.a erbjuda

  • Analysera situationer och hitta nya lösningar i samverkan med föräldrar och unga
  • Lyfta fram barnets/tonåringens behov
  • Tillvarata familjens egna resurser
  • Ge stöd i kontakter med andra myndigheter, skola, landsting etc.
  • Bekräfta och vägleda framåt

Vill du veta mer?

Du är välkommen att kontakta någon av oss som arbetar i Nyckeln via vår reception på Individ-och familjeomsorgen.

Broschyr

Läs broschyr Nyckeln - Öppenvårdsteam för barn, ungdomar, föräldrar och familjer.PDF