Föräldrastöd på Familjecentralen

Alla föräldrar vill sina barn och ungdomar väl, men ibland blir det inte som man har tänkt. Många gånger kan det vara tufft att vara förälder.

  • När du känner dig osäker som förälder
  • När du upplever ditt barn som besvärligt
  • När du eller någon annan är orolig för hur ditt barn mår
  • När du vill upptäcka och utveckla dina resurser som förälder
  • När du vill stärka relationen mellan dig och ditt barn

Barn utvecklas i samspel med sina föräldrar. Tillsammans försöker vi hitta lösningar på upplevda problem. Det kan handla om små eller stora bekymmer.

Här erbjuds stöd i föräldraskapet genom samtal och/eller pedagogiskt stöd i vardagen.

Boka tid för besök    

Du/Ni som har barn/ungdomar i åldrarna 0-18 år är välkomna att ta kontakt. Det går bra att ringa för att boka tid för besök eller bara fråga om råd.

På fredagar finns familjepedagog Monica Sörman på familjecentralens öppna förskola.
Du kan också ansöka om hjälp och stöd av familjebehandlare som finns på socialkontoret.