Fältsekreterare

Fältsekreterarna arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar i åldersgruppen 13-18 år. Det innebär att de vistas i de miljöer och på de samlingsplatser där ungdomarna befinner sig för att lyssna samt skapa goda relationer.

Våra mål

Det främsta målet är att skapa goda kontakter med ungdomarna och bygga upp ett förtroende, och att i ett så tidigt skede som möjligt upptäcka ungdomar som mår dåligt och som kan befinna sig i riskzonen.

Råd och stöd

Arbetet kan innebära att ge råd och stöd till både föräldrar och ungdomar och föra samtal  både individuellt och i grupp. Fältsekreterarna deltar på eller anordnar läger, deltar i olika nätverksgrupper, samt hänvisar vidare till andra instanser.
     
Allt detta arbete bedrivs i ett långsiktigt perspektiv och utifrån ungdomarnas egna villkor.

Tystnadsplikt

Fältsekreterarna har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får föra någon information vidare utan ungdomens medgivande. Kommer det fram uppgifter som är allvarliga måste de dock enligt lag för dem vidare.
      
Ta gärna kontakta med oss om du har några frågor eller funderar på något.