God man, förvaltare, överförmyndare

Personer som inte klarar av att bevaka sina rättigheter i samhället eller att sköta sin ekonomi kan få en god man eller en förvaltare. Kontakta organisationen Överförmyndare i samverkan för mer information.

När man blir myndig vid 18 års ålder bestämmer man själv över sitt liv. Det innebär att man har ett juridiskt ansvar för sina rättigheter och skyldigheter. Om en person är sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte klarar av detta så ska personen få en god man eller en förvaltare.

I Falköping och sex andra Skaraborgskommuner finns en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan, som tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Läs mer om godmanskap och förvaltarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster            
Intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster