Donationsfonder för dig som lever nära existensminimum

Du som lever nära existensminimum kan ansöka om fondmedel ur Falköpings kommuns donationsfonder. Observera att ansökningstiden varierar mellan fonderna.

Använd blanketten nedan för att göra en ansökan.

Donationsfonder


Fonden för sociala ändamål

Sista ansökningsdag 31 oktober.
Ändamål: Understöd till inom kommunens mantalsskrivna personer.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun.

Falestrands Donation

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål:Koloni- eller ferievistelse för barn och ungdom.
Krav för utdelning:För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun.

Erika & Lauritz Kappers Minne  

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Understöd åt ensamstående fattiga mödrar med oförsörjda barn.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun.

Nylénska Donationen, Nylén och  Forentorps Donationsfond

Ändamål: Till behövande i Gudhem.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Gudhems församling.

Nylénska Donationen

Ändamål: Till behövande i Ugglum.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Ugglums församling.

J P Wahlbäcks Donation

Ändamål: Till behövande i Mårby och Hånger.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Bjurums församling.

Lars Larssons Donation

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Hjälp till minderåriga barn.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun.     

Fonden för behövande inom Åsle socken

Ändamål: Till behövande i Åsle.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Åsle församling.

Flobergska Donationen

Ändamål: Till fattigvården i Floby, Trevattna, Göteve, Hällestad.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Floby, Trevattna, Göteve, Hällestad församlingar.

P G Anderssons Fond

Ändamål: En fattigvårdsfond.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Vilske-Kleva församling.

Klara Kristina Anderssons Donation

Ändamål: Till fattiga vid jul.
Krav för utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Sörby församling.

Alfred Laurens Understödsfond

Sista ansökningsdag 31 mars.
Ändamål: Till fattiga näringsidkares änkor och barn vilka ej åtnjuta fattigunderstöd.
Krav på utdelning: För att kunna erhålla medel krävs att sökande är bosatt i Falköpings kommun.