• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Dödsfall och begravning

När man som anhörig eller vän mister en närstående ställs man inför sorgen och saknaden, men också inför praktiska problem.

Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan brukar det bli aktuellt med en borgerlig begravning, utan religiös anknytning. Kommunen förmedlar kontakt till de borgerliga begravningsförrättare som är utsedda av kommunen.   

Ibland räcker inte dödsboets tillgångar till att betala en begravning. Då kan dödsboet ansöka om stöd från kommunen genom en dödsboanmälan.