Föreningskontakter

Falköpings anhörigförening, FAHF, är en ideell förening som skall tillvarata anhörigas intressen. Föreningen ordnar medlemsträffar en gång i månaden.  Medlemmarna har möjligheter att ta del av andras erfarenheter.

Strokeföreningen Skaraborg
Afasiföreningen Skaraborg

Nätverk Falköping/Tidaholm
i samverkan med Falköpings Anhörigförening

Strokeföreningen Skaraborg och Afasiföreningen Skaraborgär en ideell förening som skall tillvarata anhörigas intressen. Föreningen ordnar medlemsträffar där edlemmarna har möjligheter att ta del av andras erfarenheter.