Bokcirklar

Vi träffas vid fem tillfällen och startar så snart vi fått en full grupp. Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till anhörigsamordnare. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Demens:
"Ett långsamt farväl"- om en relation i nöd och lust med Alzheimers.
Författare: Ulla Assarsson

Funktionsnedsättning:
"Önskar hon dör före mig"- ett annorlunda föräldraskap.
Författare: Kajsa Råhblad

Långvarig sjukdom:
"Anhörig i nöd och lust"
Författare Lennart Johansson

Medberoende:
"Djävulsdansen- bli fri från ditt medberoende"
Författare: Ann Söderlund och Sanna Lundell