Biståndsbedömda insatser

Dagverksamhet är sysselsättning dagtid som har en stödjande och rehabiliterande inriktning.

Vad är syftet med dagverksamhet?

  • Att ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
  • Att bryta isolering
  • Att aktivera och bidra till att bevara gästernas funktioner
  • Att ge avlastning och stöd för anhöriga
  • Att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet 

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Ansökan om dagverksamhet görs hos kommunens biståndsenhet.

Vad kostar dagverksamhet?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur ofta du är i dagverksamheten. Läs mer om avgifter.

Här finns det dagverksamhet

  • Ranliden i Falköping
  • Storgatan 24 i Stenstorp
  • Frökindsgården i Kinnarp
  • Vårdcentrum i Floby

Avlösning i hemmet/utanför hemmet

Tillfällig korttidsvistelse är till för personer som behöver vistas här en begränsad tid för att anhöriga ska få avlösning. Regelbunden korttidsvistelse s.k. växelvård är till för personer som behöver vistas här regelbundet för att anhöriga ska få avlösning.

Hur ansöker jag om avlösning?

Ansökan om avlösning görs hos kommunens biståndsenhet.