Anhörigstöd

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, ett syskon eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det stödet ger en bra vård och omsorg tillsammans med insatser från samhället.

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.  Du som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Stödet till anhöriga som gör en insats, under kortare eller längre tid, kan se ut på olika sätt. Anhörigstöd är en verksamhet som genom personliga lösningar ska underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den som vårdas (närstående).

Anhörigstöd erbjuds inom socialförvaltningens hela verksamhetsområde, dvs. inom individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Prenumeration

Prenumerera gärna på sidorna om anhörigstöd om du vill få aktuella nyheter om olika aktiviteter eller när vi uppdaterar information.