• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Anhöriga och frivilligt arbete

Här finns information till dig som anhörig och till dig som vill bli frivillig medhjälpare.

Anhörigstöd

Stödjer du eller lever med en familjemedlem eller vän , gammal eller ung som på grund av sjukdom, ålder, funktions­nedsättning eller missbruk behöver din hjälp? Anhörigstödet syftar till att, utifrån dina behov som anhörig, underlätta din situation. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på den livssituation du befinner dig i.
Läs mer om anhörigstöd.

Frivilligt arbete

Är du intresserad av frivilligarbete och känner att du har tid och ork över för att göra en insats för en medmänniska? Då är du välkommen att höra av dig till vår frivilligverksamhet som förmedlar frivilliga insatser till personer som är i behov av social gemenskap.
Läs mer om vår frivilligverksamhet.