Träffpunkter, för dig som vill träffa andra pensionärer

Dagcentralerna i centrum, på Ranten och Mösseberg är populära mötesplatser för pensionärer i Falköpings kommun. Här kan du delta i aktiviteter, läsa tidningar, låna dator eller bara dricka en kopp kaffe!

Dagcentralerna drivs ideellt av frivilliga medhjälpare och delvis i samverkan med kommunens fritidsverksamhet för äldre.

Dagcentral Läkaren (Centrum)

Dagcentralen i centrum har café och öppet måndag till fredag kl. 9-16.30, lördag kl. 9-12. Här finns också möjlighet att äta lunch kl. 12-13. En gång i månaden (måndagar) anordnar frivilliggruppen olika kulturaktiviteter.

Dagcentral Hjorten (Ranten)

Dagcentralen på Ranten har också café och öppet måndag till fredag kl. 9-16.30, lördag kl. 9-12. En gång i månaden (onsdagar) anordnar frivilliggruppen olika kulturaktiviteter.

Bergslidens dagcentral (Mösseberg)

Dagcentralen på Mösseberg har inget café, men varannan måndag anordnas kulturprogram, varannan fredag är det gymnastik och varje onsdag kl. 16.00 är det andakt.

På Bergslidens dagcentral finns möjlighet att äta lunch kl. 11.45–12.45. Anmäl dig till lunchen dagan innan (före kl. 16.00) på telefon 0515-88 62 31.

Kulturprogram

Frivilliggrupperna på respektive dagcentral anordnar kulturprogram som erbjuder något för alla smaker. Beroende på aktivitet kan du för en billig peng, cirka 40-80 kr, delta i kulturprogrammen på respektive dagcentral.

Varmt välkommen att delta i gemenskapen!