Hjälpmedel

Har du hemsjukvård i hemmet, deltar i dagverksamhet eller bor i särskilt boende och behöver hjälpmedel vänder du dig till en av kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.
        
Du lånar alla personliga hjälpmedel kostnadsfritt.