Genombrottsmetoden

Genombrottsmetoden är ett nytt sätt att skapa,använda och sprida kunskap kring små förändringar som leder till förbättringar.

Genombrottsmetoden ger förutsättningar för att personalen skall få redskapen som behövs för att höja livskvaliteten i den dagliga omsorgen om och för den enskilde individen.
                                        
Genom att fastställa tydliga mål utifrån ett visst område, använda enkla mått och mätmetoder samt systematiskt testa förändringar i liten skala sker ett lärande av vilka förändringar som leder till förbättringar.
 
Syftet är att öka livskvaliteten för de äldre i hemtjänst, på äldre- och demensboende