Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och erbjuder sysselsättning med meningsfulla aktiviteter alla vardagar kl. 9-15, året om.    

Syftet med dagverksamhet är att

  • ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
  • bryta isolering
  • aktivera och bidra till att bevara gästernas funktioner
  • ge avlastning och stöd för anhöriga
  • göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet 

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Ansökan om dagverksamhet görs hos biståndsenheten    

Vad kostar dagverksamhet?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur ofta du deltar i dagverksamheten. Läs mer i vänstermenyn under avgifter.    

Här finns det dagverksamhet

  • Ranliden, Falköping - två dagverksamheter varav den ena har demensinriktning
  • Storgatan 24, Stenstorp
  • Frökindsgården, Kinnarp
  • Vårdcentrum, Floby