Akut hjälp

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

SOS Alarm

112

Hit ringer du om du eller någon annan är i en akut nödsituation och

behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du

få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

 

POSOM

0515-88 58 80

Informationsnummer vid olyckor och kriser

113 13

Polisens nummer vid icke-akuta händelser

114 14

(Räddningstjänst) Samhällsskydd och beredskap

0515-88 58 80

Sjukvårdsrådgivning på telefon dygnet runt

1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov

av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning

när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens

och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

 

 

 

Socialjour - när barn far illa eller när det gäller relationsvåld

 

Måndag-torsdag kl. 7.30-12 och 13-16.15,

0515-88 53 20

fredag kl. 7.30-12

 

Måndag-torsdag och söndag kl. 17-23,

0500-49 74 21

fredag-lördag kl. 17-02

0500-49 74 22

 

 

Barnens hjälptelefon, BRIS

116 111

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen.

Samtalet syns inte på telefonräkningen.

 

 

 

Stödverksamhet för vuxna, BRIS

070-150 50 50

BRIS tar även emot samtal från vuxna som behöver någon

att prata med kring frågor och oro som rör barn.

 

 

 

Ungdomsmottagning

0515-872 86

UMO, Ungdomsmottagning på nätet

 

UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år.

På sajten finns information om sex, hälsa och relationer och

möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på

ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan

göra om du mår dåligt. Läs mer på www.umo.se

 

 

 

Jourhavande kompis

020-222 444

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland.

Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande

kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta

upp med någon annan. Telefontid: måndag-fredag kl. 18-220

och lördag-söndag kl. 14-18. Jourhavande kompis har också

en chatt. Läs mer på http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/

 

 

 

Trygghetslarmet/Nattpatrullen

0515-102 48

 

 

Brottsofferjour

0500-48 75 43

Kvinnohuset Tranan vard 7.30-16.30

0500-41 86 68

Kvinnojour Tranan mån-fre 16.30-06.00,

0200-11 33 33

lör-sön hela dygnet

 

 

 

Personligt ombud för personer med psykiskt funktionshinder

0515-820 16

 

 

Felanmälan

 

Gator, vatten, avlopp, gatubelysning eller skadegörelse

 

Måndag-fredag kl. 8-16

0515-88 52 30

Övrig tid (akuta ärenden)

0515-88 77 77

 

 

El och fjärrvärme

 

Måndag-fredag kl. 7.30-16.00

0515-77 75 00

Övrig tid (akuta ärenden)

0515-77 75 55

 

 

Teletal

 

Personligt stöd vid telefonsamtal

020-22 11 44