Folköl, tobak och läkemedel

Information och ansökan

På www.ka-skaraborg.se kan du läsa mer om försäljning, serveringstillstånd, anmälan, avgifter och egenprogram

Frågor

Frågor rörande försäljning av folköl, tobak och vissa läkemedel besvaras av kommunens alkoholhandläggare