Publicerad: 2018-03-23

Jula tar över tågterminal i Falköping

Frakttåg och uppställda containrar i olika färger

Jula AB köper tågterminalen Dryport Skaraborg för 24 miljoner kronor av Falköpings kommun. Samtidigt tecknas ett markanvisningsavtal omfattande 300.000 kvadratmeter med kommunen.

Det här betyder oerhört mycket för vår ambition att göra Falköping till ett av Sveriges största logistikcenter, säger Dan Gabrielsson, kommunalråd (S) i Falköping.
Falköpings kommun har under 20 års tid strategiskt arbetat med etableringen av Skaraborg Logostic center (SLC). Som knutpunkt mellan västra och södra stambanan finns en lång tradition av godshantering på järnväg i Falköping.

Godspendel

Sedan 2013 har Jula funnits med som en viktig aktör inom SLC. Tillsammans med logistikföretaget Schenker har Jula kört en godspendel mellan Göteborgs Hamn och terminalen i Falköping. Här har containrarna lastats över till lastbil för transport till centrallagret i Skara.

Nytt affärsområde och fler aktörer

Nu tar Jula nästa steg genom att ta över den terminal som företaget nyttjat. Samtidigt finns ambitionen att expandera verksamheten i Falköping, vilket markansvisningsavtalet tydligt visar. Julas ägare och koncernchef Karl-Johan Blank är entusiastisk inför satsningen.

Det här är en stor satsning och ett nytt spännande affärsområde för Julakoncernen, säger han i en kommentar.

Lennart Karlsson, logistikchef på Jula:

Vi har investerat i tågpendeln för att vi trott på den. Nu är det fler som hoppar på och därmed fler som delar kostnaden. Det finns fler aktörer som vill ha den här typen av logistiklösningar, det gynnar inte bara oss utan hela Skaraborg.


Bygga infrastruktur

För Falköpings kommuns del innebär försäljningen till Jula att resurser frigörs för att kunna bygga ut nödvändig infrastruktur inom Marjarpsområdet på Skaraborgs Logistic Center. Det handlar om gator, VA och annat som behövs för expansionen.

Detta berör inte bara Jula utan ger också bättre förutsättningar till andra aktörer inom logistikcentret, säger Leif Bigsten, kommunstrateg för logistik och infrastruktur. För oss på Skaraborg Logistic Center är den satsning Jula nu gör, oerhört viktig. Den visar att den långsiktighet vi haft i projektet ger resultat.