Publicerad: 2017-11-01

Förenkla - helt enkelt 2.0

Utveckling för ett bättre företagsklimat i Falköping.

Under hösten kommer en fortsättning på arbetet Förenkla - helt enkelt som startades för några år sedan.

Förenkla - helt enkelt är en utbildning från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och Tillväxtverket för att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen. Utbildningen vänder sig till tjänstemän som möter företagen i sitt dagliga arbete.

I första omgången av utbildningen fokuserades det på fyra områden:

  • Samverkan
  • Information - kommunikation
  • Bemötande
  • Gränssnitt tjänsteman - politiker

I denna uppföljningsomgång kommer Anders Gunnarsson, sakkunnig i näringslivsfrågor på SKL att prata om varför en kommun behöver utveckla goda företagskontakter. Magnus Sundén och Katarina Andersson berättar om nuläget och vad kommunen åstadkommit. Det blir även en rapport från Svenskt Näringsliv och SKL när det gäller mätningar hur näringslivet och kommunens samarbete fungerar.

Vid förmiddagens slut kommer det diskuteras hur kommunen skall behålla och stärka näringslivsklimatet i Falköping.