Ledar- och medarbetarskap

"Falköpings kommun ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsgivare som stödjer chefer och medarbetare i att skapa den goda arbetsplatsen. Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som kännetecknas av dialog och delaktighet där chefer och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en god  arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet."

Utdrag ur Falköpings kommuns policy för ledar- och medarbetarskap

Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om mitt förhållande till arbetsplatsen, mina arbetsuppgifter och mina arbetskamrater.  

Ledarskap

Ledarskap handlar om att vara en representant för arbetsgivaren, att vara chef för mina medarbetare och medarbetare till min chef.   
  
Policy för ledar- och medarbetarskapPDF