Kompetensförsörjning

Pensionsavgångarna väntas bli stora den kommande femårsperioden med ett stort rekryteringsbehov som följd. Det ställer krav på en god kompetensförsörjning som säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.

Att försörja Falköpings kommun med kompetens innebär att vi ska lyckas i en allt hårdare konkurrens, både nationellt och internationellt, med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/behålla och avsluta kompetens, allt för verksamhetens bästa.
 
En framgångsfaktor är att Falköpings kommun uppfattas som en attraktiv och god arbetsgivare. Kommunens medarbetare ska uppleva det meningsfullt och engagerande att arbeta i Falköpings kommun samt att det innebär god utveckling såväl kompetensmässigt som personligt.

Kompetensförsörjningsplan 2017-2018PDF