Examensarbete

Vi ser mycket positivt på att studerande gör examensarbeten eller projektarbeten hos oss.

Vi har ingen idébank med förslag eller någon central samordning men hjälper dig gärna med kontakter. Kontakta oss på personalavdelningen så hjälper vi dig vidare till den chef och verksamhet som du är intresserad av.