Så här är det att jobba som tim- och sommarvikarie inom vård och omsorg

Som tim- och sommarvikarie inom vård och omsorg får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet!

Arbetet som tim- och sommarvikarie ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och social kompetens. Som timvikarie kan du bli uppbokad med kort varsel de dagar du uppgett att du har möjlighet att arbeta.

Äldreomsorg

Som timvikarie inom äldreomsorgen bidrar du till att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I ditt arbete hjälper du till att skapa en aktiv och meningsfull tillvaro för äldre personer. Här kan du jobba inom följande områden:

 • Äldreboende
 • Hemtjänst
 • Nattpatrull
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet

Funktionsnedsättning

Som timvikarie inom funktionsnedsättning får du möjlighet att möta och hjälpa personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av stöd för att klara sin vardag. Vi har olika typer av verksamheter och du kan jobba som:

 • ledsagare
 • personlig assistent i den enskildes hem
 • personal på gruppbostad inom LSS eller socialpsykiatrin
 • personal inom korttidsverksamheten för barn och unga

För att vara aktuell som vikarie inom något område måste du:

 

 • Ha fyllt 18 år.
 • Ha godkänd utbildning från vård-och omsorgsprogrammet/utbildningen, eller just nu studera inom området, alternativt fundera på att söka utbildning inom kort.
 • Ha en god språkförståelse och ett tydligt svenskt språk, samt kunna uttrycka dig i skrift på svenska.
 • Du bör ha körkort.

Din intresseanmälan för timvikariat ligger kvar i tre månader innan den tas bort.