Handelsutveckling

Falköpings kommun jobbar aktivt med att vidareutveckla kommunens handel. Detta sker i ett nära samarbete mellan Falköpings kommun, lokala fastighetsägare och handlare från olika delar av kommunen.

Evenemang

Handelsutvecklaren genomför ett 10-tal evenemang varje år i samarbete med Aktiv handel.

Bakgrund och fakta

Falköpings kommun arbetar samordnande med de olika parter som finns kring handeln i Falköping.

Aktiv Handel/Svensk handel är en mångårig samarbetspartner till kommunen och tillsammans har Falköpings kommun och Aktiv handel genomfört en stor mängd evenemang i Falköping.

Handelsutvecklaren har som uppdrag att vidareutveckla, marknadsföra och stötta handeln i Falköping.