• Trafikolycka väg 46 Trafikolycka på väg 46 mellan skolbuss och lastbil. Alla 22 elever och 4 vuxna från Broddetorpsskolan som var med på bussen är oskadda och har körts tillbaka till Broddetorpsskolan. Personal och elevhälsopersonal har tagit emot dem på skolan.

Handelsutveckling

Falköpings kommun jobbar aktivt med att utveckla kommunens handel. Detta sker i ett nära samarbete med lokala fastighetsägare och handlare från olika delar av kommunen.

Aktiv Handel/Svensk Handel är en mångårig samarbetspartner till kommunen och tillsammans genomförs en stor mängd evenemang i Falköping.

Näringslivsutvecklarens uppdrag är att utveckla, marknadsföra och stötta handeln i Falköping.