Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av företag, politiker och tjänstemän som regelbundet ses, diskuterar och samverkar för att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som kommunens invånare är stolta över.

Vilka frågor ska rådet hantera?

Främst på den gemensamma agendan står långsiktiga framtidsfrågor för bättre näringslivsklimat, infrastruktur, utbildning, attraktivitet och långsiktiga planfrågor.

Näringslivsrådets ledamöter utses via Falköpings kommun och näringslivets olika intresseorganisationer i Falköping. Ambitionen är en bred representation från olika branscher och storlek på företag. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och en öppen dialog.
Näringslivsrådet har sett det som en viktig uppgift att skapa mötesplatser för näringslivet i form av frukostar och luncher.

Representanter

Lena Sjödahl, Karola Svensson, Katarina Andersson, Magnus Sundén, P-O Larsson, Lars Björkman, Niclas Andersson, Conny Johansson, Claes Claesson, Maria Falegård, Mats Bengtsson, Annelie Persson, Jennifer Ottosson, Patrik Kåhre, Christine Gullbrandsen och Björn Ullemark.