Miljöledningssystem

Miljöarbetet fortskrider hos de verksamheter och företag som är miljödiplomerade. Inga nya verksamheter eller företag har miljödiplomerats nu. Kommunen har tidigare arbetat enligt Göteborgs Stads modell vad gäller Miljödiplomering. Då miljöförvaltningen i Göteborg enligt nya regler inte längre kan vara utfärdare för Falköpings kommun gällande miljödiplomering. Nu pågår arbetet med att skapa en ny struktur för ett gemensamt miljöledningssystem för kommunens verksamheter som ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet på ett naturligt sätt och omfatta helheten hållbar utveckling. Detta innebär att vi i ett mellanläge kommer att ha verksamheter som inte har giltigt diplom.

Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen har tagit vara på kärnelementen hos miljöledningssystem såsom ISO 14001 och EMASlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den stora skillnaden är att många skriftliga rutiner och dokumentstyrning ersatts av en checklista och nio obligatoriska punkter.

De obligatoriska punkterna:

 • miljöansvarig person
 • identifiering och dokumentering av miljöpåverkan
 • miljöpolicy
 • miljöplan
 • miljöutbildning
 • kemikalieinventering
 • skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
 • avfallsredovisning
 • regelbunden miljöinformation inom företaget

Vid diplomering efter ett år tillkommer följande obligatoriska krav:

 • skriftlig miljödeklaration
 • skriftlig uppföljning
 • vidareutbildning