Miljöbarometern

Miljöbarometern är en resurs för alla som söker fakta om miljösituationen eller vill veta mer om kommunernas miljöarbete. Bakom webbplatsen står Miljösamverkan i östra Skaraborg tillsammans med de fem kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Miljöutvecklingen redovisas genom 75 utvalda miljöindikatorer uppdelade i nio fokusområden; klimat, energi, trafik, luft, vatten, natur, kemikalier, avfall och bostad. Inom varje område beskrivs kopplingen till nationella miljömål, miljökvalitetsnormer eller gränsvärden.

Läs mer om miljöbarometern på Miljösamverkan östra Skaraborglänk till annan webbplats